Den pædagogiske læreplan.

Her kan du læse den pædagogiske læreplan. Læreplanen danner grundlaget for det pædagogiske arbejde i Sommerengen.