Her kan du læse den pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan danner grundlaget for det pædagogiske arbejde i Sommerengen.