Til studerende

Bachelorpraktikken

Vi stiller od også til rådighed som praktiksted for praktikken i forbindelse med bacheloropgaven.

Kontakt Daglig leder Ulrik Würtz på 72324067.