Kære nye forældre

I bilaget finder I en beskrivelse af forholdene omkring jeres barns opstart i vuggestuen og en beskrivelse af hverdagen. I vil her kunne få svar på mange spørgsmål til det at være ny i Sommerengen.