Hjemmesiden er under redigering

Af årsplanen fremgår det i hovedtræk, hvilke temaer vi har fokus på i løbet af året. Planen løber fra august til august. I årsplanen fremgår også hvilke arrangementer der er i løbet af året.